KQXS Max3D thứ 4 - Kết quả xổ số Max 3D thứ 4

Tải app

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 10-03-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 706 826 24 1tr
Nhì 511 883 937 067 71 350N
Ba 831 123 725 130 210N
456 929 754
KK 884 814 850 258 142 100N
804 099 510 350
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G31310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK291.000.000
G6Trùng 1 số G1206150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK306940.000

Xổ số Max 3D thứ tư tuần rồi ngày 03-03-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 654 975 37 1tr
Nhì 521 589 287 339 173 350N
Ba 600 917 797 86 210N
624 859 766
KK 130 103 554 062 122 100N
243 463 883 961
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G151.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK251.000.000
G6Trùng 1 số G1305150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK301840.000

XS Vietlott Max 3D thứ 4 ngày 24-02-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 197 794 56 1tr
Nhì 836 471 575 607 69 350N
Ba 393 557 360 110 210N
781 942 076
KK 156 015 648 664 128 100N
871 436 550 733
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3910.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK381.000.000
G6Trùng 1 số G1453150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK299740.000

XS MAX3D thứ 4 ngày 17-02-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 865 250 68 1tr
Nhì 512 004 845 115 60 350N
Ba 776 159 639 237 210N
289 052 942
KK 583 523 501 676 177 100N
848 525 852 993
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK211.000.000
G6Trùng 1 số G1416150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK364940.000

XS Max 3D thứ 4 hàng tuần ngày 10-02-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 664 446 34 1tr
Nhì 933 482 740 224 51 350N
Ba 706 160 222 172 210N
979 854 168
KK 741 910 039 845 222 100N
353 647 245 962
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK311.000.000
G6Trùng 1 số G1237150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK293140.000

KQXS Max 3D thứ 4 ngày 03-02-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 862 869 13 1tr
Nhì 458 662 135 018 132 350N
Ba 391 946 223 133 210N
788 491 058
KK 306 661 528 705 255 100N
770 318 067 916
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G111.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK335.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK571.000.000
G6Trùng 1 số G1363150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK308540.000

SX Max 3D thứ 4 ngày 27-01-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 037 159 42 1tr
Nhì 407 146 568 539 143 350N
Ba 525 896 240 105 210N
750 101 600
KK 659 726 237 821 130 100N
060 827 289 030
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G111.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK241.000.000
G6Trùng 1 số G1356150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK370340.000